^
A
A
A

Algemene gebruiksvoorwaarden

 
, Medische redacteur
Laatst beoordeeld: 16.10.2021
 
Fact-checked
х

Alle iLive-inhoud wordt medisch beoordeeld of gecontroleerd op feiten om zo veel mogelijk feitelijke nauwkeurigheid te waarborgen.

We hebben strikte richtlijnen voor sourcing en koppelen alleen aan gerenommeerde mediasites, academische onderzoeksinstellingen en, waar mogelijk, medisch getoetste onderzoeken. Merk op dat de nummers tussen haakjes ([1], [2], etc.) klikbare links naar deze studies zijn.

Als u van mening bent dat onze inhoud onjuist, verouderd of anderszins twijfelachtig is, selecteert u deze en drukt u op Ctrl + Enter.

23 February 2012, 10:58

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DEZE SITE GEBRUIKT.

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met al deze Algemene Voorwaarden, gebruik deze site dan niet!

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op sites die bedoeld zijn voor gebruik door consumenten (niet-professionals) voor niet-commerciële, persoonlijke, gezins- of huishoudelijke doeleinden, waaronder iLive.com.ua, iLiveOK.ru, iLiveOK.com, inclusief subdomeinen en mobiele versies van deze sites (we tezamen noemen we deze sites "iLive", "iLive Site" of "Site").

Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd of aangevuld. Uw voortgezet gebruik van de iLive-site betekent dat u deze wijzigingen accepteert.

De site biedt geen medisch advies.

De inhoud van de iLive-website, bijvoorbeeld tekst, grafische afbeeldingen, informatie verkregen van licentienemers van iLive en andere materialen op de iLive-website ("Inhoud"), zijn uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. De inhoud is niet bedoeld als vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Vraag altijd advies aan uw arts of een andere gekwalificeerde medische professional met vragen over uw gezondheidstoestand. Negeer nooit professioneel medisch advies en stel een bezoek aan de dokter niet uit, wat u ook leest op de iLive-website!

Als u denkt dat u dringende medische hulp nodig heeft, neem dan onmiddellijk contact op met een arts of een hulpdienst. ILive beveelt geen specifieke tests, artsen, producten, procedures, meningen of andere informatie aan die op de site worden vermeld. Als u enige informatie gebruikt die op iLive is gepubliceerd, handelt u uitsluitend op eigen risico.

Privacy van kinderen

We doen er alles aan om de privacy van kinderen te beschermen. De iLive-website is niet ontworpen of bedoeld voor kinderen jonger dan 13 jaar. ILive verzamelt geen persoonlijke gegevens over personen tenzij we weten dat hij jonger is dan 13 jaar. De ouder of voogd is als enige verantwoordelijk voor het controleren van het gebruik van de iLive-site door minderjarigen. De ouder of voogd neemt ook de volledige verantwoordelijkheid op zich voor de interpretatie en het gebruik van enige informatie of diensten die via de iLive-site met betrekking tot de minderjarige worden geleverd.

Gebruik van materialen

Alle materialen die op deze website worden geplaatst, zijn auteursrechtelijk beschermd in de Europese Unie en in het buitenland. ILive stelt u in staat om één exemplaar van het materiaal op de iLive-website te bekijken of te downloaden, uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik, als u de auteursrechtvermelding op het einde van het artikel plaatst, bijvoorbeeld: "iLive.com.ua Alle rechten voorbehouden" en andere kennisgevingen (actief links, niet verboden voor indexering) op auteursrechten en eigendomsrechten vervat in de Inhoud.

De titel van het materiaal blijft eigendom van iLive of zijn licentiegevers. Elk gebruik van materialen dat niet expliciet is toegestaan door deze Algemene voorwaarden, is een overtreding van deze Algemene voorwaarden en schendt mogelijk auteursrechten, handelsmerken en andere wetten. Inhoud kan zonder voorafgaande kennisgeving door iLive worden gewijzigd of verwijderd. Alle rechten die hier niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden aan iLive en zijn licentiegevers.

Als u een van deze voorwaarden overtreedt, wordt uw toestemming om het materiaal te gebruiken automatisch beëindigd en moet u alle kopieën die u van een deel van het materiaal maakt onmiddellijk vernietigen.

Verantwoordelijkheid van iLive en haar licentiegevers

Gebruik van de iLive-website en Content is op eigen risico.

Bij gebruik van de iLive-website wordt informatie verzonden via een infrastructuur die mogelijk buiten de controle en jurisdictie van iLive en haar leveranciers valt. Bijgevolg is iLive niet verantwoordelijk voor de vertraging, storing, onderbreking of beschadiging van gegevens of andere informatie die wordt verzonden in verband met het gebruik van de iLive-website.

De iLive-website en -inhoud worden geleverd op een 'as is'-basis. ILive, haar licentiehouders en leveranciers, VOOR ZOVER bepaalde wet, AFSTAND VAN ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERS, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK VAN RECHTEN VAN DERDEN EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Zonder het voorgaande te beperken, doen iLive, haar licentiegevers en haar leveranciers geen verklaringen of garanties met betrekking tot het volgende:

 • De juistheid, betrouwbaarheid, volledigheid, tijdigheid of tijdigheid van de inhoud, software, tekst, grafische afbeeldingen, koppelingen of berichten op de iLive-website.
 • Voldoe aan overheidsregelingen die openbaarmaking van informatie over geneesmiddelen op recept vereisen, of goedkeuring of naleving van enige software voor inhoud op de iLive-website.

ILive, haar licentiegevers, leveranciers of derden die op de iLive-website worden vermeld, zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade (inclusief, maar niet beperkt tot, incidentele of gevolgschade, persoonlijk letsel of overlijden als gevolg van illegale acties, gederfde winst of verlies) opgelopen als gevolg van gegevensverlies of beëindiging van het bedrijf) als gevolg van het gebruik of de onmogelijkheid om de iLive-website of de inhoud ervan te gebruiken op basis van een garantie, contract, delict of enige andere juridische theorie en Ongeacht of iLive, haar licentiegevers, haar leveranciers of enige derden die op de iLive-website worden vermeld op de hoogte zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade. ILive, zijn licentiegevers, zijn leveranciers of enige derden die op de iLive-website worden genoemd, zijn niet verantwoordelijk voor enig persoonlijk letsel, inclusief overlijden, veroorzaakt door uw gebruik of oneigenlijk gebruik van de site, inhoud of openbare ruimtes (zoals hieronder gedefinieerd). Remedies in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden zijn exclusief en beperkt tot die expliciet voorzien in deze Algemene Voorwaarden.

Aangepaste materialen

De persoonlijke informatie die u naar iLive verstuurt, wordt beheerst door het iLive-privacybeleid. In het geval van inconsistenties tussen deze Algemene Voorwaarden en het iLive Privacybeleid, prevaleren deze Algemene Voorwaarden.

De site bevat functionaliteit (inclusief prikborden, vragen voor deskundigen, gebruikersrecensies, opmerkingen, enz.) Waarmee gebruikers inhoud op de site kunnen maken (gezamenlijk "openbare zones") en inhoud kunnen uploaden naar platforms voor sociaal netwerken ( inclusief, maar niet beperkt tot, Facebook, Twitter, Google Plus, YouTube, Instagram en Pinterest, samen het Social Networking Platform). U stemt ermee in dat u geen berichten of inhoud van welk type dan ook zult uploaden of verzenden naar Openbare Gebieden of Sociale Netwerkplatforms die de rechten van anderen schenden of overtreden. Door berichten of inhoud naar openbare ruimtes of sociale netwerken te verzenden, gaat u ermee akkoord dat dergelijke informatie niet vertrouwelijk is, ongeacht het doel. Het is belangrijk op te merken dat iLive niet verantwoordelijk is voor de acties, gebruiksvoorwaarden of het beleid van een Social Networking Platform. Voordat u een sociaal netwerkplatform gebruikt, moet u bekend zijn met de gebruiksvoorwaarden en het beleid, inclusief het privacybeleid.

Als u informatie verstuurt, stemt u ermee in dat u iLive niet per e-mail verzendt of verzendt (inclusief de e-mailadressen die worden vermeld op de pagina Contacten), elk bericht of inhoud die in overtreding is of inbreuk maakt op -of rechten. Als u informatie, idee, concept of uitvinding per e-mail naar iLive verstuurt, gaat u ermee akkoord dat dergelijke informatie niet vertrouwelijk is, ongeacht het doel.

Als u informatie publiceert in een openbare ruimte of een sociaal netwerkplatform, of als u via e-mail informatie, ideeën, concepten of uitvindingen aan iLive verzendt, geeft u automatisch aan of garandeert u dat de eigenaar van dergelijke inhoud of intellectuele eigendom iLive direct levert (royalty gratis), eeuwigdurende, onherroepelijke, wereldwijde niet-exclusieve licentie voor gebruik, reproduceren, afgeleide werken maken, wijzigen, publiceren, bewerken, vertalen, distribueren, gebruiken ix en meldingen of inhoud en de programmering in enige vorm of format, zoals bekend, of op enige wijze nog niet uitgevonden. ILive kan zijn rechten sublicentiëren via verschillende niveaus van sublicenties. Als u informatie over een bedrijf, ideeën, concepten of uitvindingen privé of persoonlijk wilt hebben, publiceer deze dan niet in de openbare zone of het sociale netwerkplatform en stuur het niet per e-mail naar iLive. We proberen tijdig op alle e-mails te reageren, maar dat kunnen we niet altijd doen.

Aangepaste materialen - afbeeldingen, video, audiobestanden

U gaat ermee akkoord alleen mediabestanden (zoals foto's, video of audio) op de iLive-website of op het sociale netwerkplatform te plaatsen of te uploaden die u zelf hebt gemaakt of waarvoor u alle rechten op overdracht en licentie hebt en die het handelsmerk niet schenden, auteursrecht, vertrouwelijkheid of andere rechten van enige andere persoon. Foto's of video's van beroemdheden, films en cartoons worden meestal auteursrechtelijk beschermd.

Om uw privacy te beschermen, gaat u ermee akkoord dat u niets met persoonlijke informatie (zoals uw naam, telefoonnummer, e-mailadres of website-URL) naar uzelf of iemand anders zult verzenden. Het is verboden om bestanden te uploaden, zoals afbeeldingen of video's van andere mensen zonder hun toestemming.

Door mediabestanden te uploaden naar de iLive-website of het sociale netwerkplatform, garandeert u dat u toestemming hebt van alle personen die daar zijn afgebeeld en die u publiceert en de rechten verleent die hier worden beschreven. Deel een afbeelding of video nooit met iemand anders, tenzij je expliciete toestemming hebt.

Het is ten strengste verboden om bestanden van welke aard dan ook te uploaden die uitingen van haat, geweld, aanstootgevende afbeeldingen of gedrag, obsceniteit, pornografie, seksueel expliciete afbeeldingen of enig materiaal bevatten dat zou kunnen leiden tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid in overeenstemming met toepasselijke wetten of voorschriften. Kan in strijd zijn met deze Algemene voorwaarden, het iLive-advertentiebeleid en het iLive Privacybeleid.

U stemt ermee in dat u geen materiaal zult downloaden dat softwarevirussen of andere computercodes, bestanden of programma's bevat die zijn ontworpen om de functionaliteit van software of deze website te onderbreken, te vernietigen of te beperken.

Door mediabestanden te uploaden naar de iLive-website of het sociale netwerkplatform, zoals een foto of video, geeft u iLive een eeuwigdurende, niet-exclusieve, royaltyvrije, wereldwijde licentie voor gebruik, kopiëren, afdrukken, weergeven, reproduceren, wijzigen, publiceren, overdragen en distribueren in media. Massamedia; (b) u erkent dat elke persoon afgebeeld in de verstrekte bestanden (of, indien een minderjarige, zijn ouder / wettelijke voogd) iLive toestaat om bestanden en alle materialen te gebruiken, kopiëren, afdrukken, tonen, afspelen, wijzigen, publiceren, verzenden en distribueren gepubliceerd in dergelijke media; en (c) u gaat ermee akkoord iLive en aan haar gelieerde ondernemingen, directeuren, functionarissen en werknemers vrij te laten van alle claims en onkosten, inclusief advocaatkosten, als u de vereisten en voorwaarden beschreven in dit document overtreedt.

ILive behoudt zich het recht voor om alle informatie te bewerken voordat deze op de site wordt geplaatst en om informatie te verwijderen om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving naar eigen goeddunken.

Wachtwoorden

ILive heeft verschillende hulpmiddelen waarmee u informatie kunt vastleggen en opslaan. U bent verantwoordelijk voor het nemen van alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat niemand ongeoorloofde toegang heeft tot uw wachtwoorden of iLive-accounts. U bent als enige verantwoordelijk voor (1) het bewaken van de opslag en het gebruik van uw login en wachtwoord; (2) machtigen, bekijken, beheren van toegang tot en gebruik van uw iLive-account en wachtwoord; (3) een prompt in iLive, als u denkt dat uw account of wachtwoord is aangetast of als er een andere reden is waarom u het wachtwoord moet deactiveren. Als u ons een e-mail wilt sturen, gebruikt u de koppeling 'Contact' onder aan elke pagina van onze site. U verleent iLive en alle andere personen of organisaties die deelnemen aan het werk van de Site het recht om uw informatie over te dragen, op te sporen, op te halen, op te slaan en te gebruiken in verband met de werking van de Site. ILive kan en zal niet aansprakelijk zijn voor de informatie die u verstrekt, of voor u of een derde partij om informatie te gebruiken die wordt verzonden of ontvangen met behulp van de tools en diensten van iLive.

ILive Communities, Public Areas en Social Networking Platforms

Als u een openbare ruimte gebruikt, zoals prikborden, opmerkingen, vragen van experts, gebruikersrecensies of andere community's van deelnemers, of iets publiceert op een sociaal netwerkplatform, bent u zelf verantwoordelijk voor uw eigen berichten, de gevolgen van het publiceren van deze berichten en uw afhankelijkheid van eventuele berichten in openbare ruimtes of sociale netwerkplatforms. ILive en zijn licentiegevers zijn niet verantwoordelijk voor de gevolgen van eventuele berichten in de openbare ruimtes of op de sociale netwerkplatforms. In gevallen waarin u zich bedreigd voelt of als u denkt dat iemand anders gevaar loopt, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw plaatselijke wetshandhavingsinstantie. Als u denkt dat u dringende medische hulp nodig heeft, neem dan onmiddellijk contact op met een arts of een hulpdienst.

Rekening houdend met de mogelijkheid om Openbare Gebieden en Sociale Netwerkplatforms te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat de volgende acties een belangrijke overtreding van deze Algemene Voorwaarden zijn:

 • Gebruik van de openbare ruimte of het sociale netwerkplatform voor elk doel dat in strijd is met lokale, nationale, nationale of internationale wetgeving;
 • Publicatie van materialen die de intellectuele eigendomsrechten van anderen schenden of het recht op privacy of andere personen;
 • Publiceren van illegaal, obsceen, lasterlijk, bedreigend, intimiderend, beledigend, lasterlijk, hatelijk of onacceptabel, naar het oordeel van iLive, materiaal met betrekking tot enige andere persoon of organisatie;
 • Publicatie van advertenties of zakelijke aanbiedingen;
 • Obstructie, na een waarschuwing, om rustig iets te bespreken of opmerkingen te publiceren die geen verband houden met het onderwerp dat besproken wordt (tenzij overeengekomen wordt dat de discussie gratis is);
 • Spammailings (inclusief "letters of happiness") of schema's van alle piramides;
 • Jezelf als een andere persoon gunnen;
 • De verspreiding van virussen of andere kwaadwillige computercode;
 • Elke verzameling (oogsten, schrapen) van informatie over anderen, inclusief e-mailadressen, zonder ze te identificeren, voor het publiceren of bekijken van opmerkingen;
 • Toestaan dat iemand uw inloggegevens gebruikt om reacties te plaatsen of te bekijken;
 • Het publiceren van dezelfde notitie meer dan eens (spam); of

Alle andere acties die een andere persoon belemmeren of verbieden om de openbare zone, het sociale netwerkplatform of de site te gebruiken, of, naar het oordeel van iLive, het risico van enige vorm van aansprakelijkheid of schade voor iLive, een van haar klanten of leveranciers.

ILive behoudt zich het recht (maar niet verplicht) om iets of al het volgende te doen:

 • Neem de dialoog op in openbare chatrooms.
 • Controleer of de berichten voldoen aan de voorwaarden van deze sectie en beslis naar eigen goeddunken over de verwijdering of het verzoek om het bericht te verwijderen.
 • Verwijder berichten die aanstootgevend, illegaal of provocerend zijn of die niet voldoen aan deze gebruiksvoorwaarden.
 • Beëindig gebruikerstoegang tot een of alle openbare ruimtes en / of de iLive-website voor elke inbreuk op deze algemene voorwaarden.
 • Volg, bewerk of openbaar berichten in openbare ruimtes of op het sociale netwerkplatform.
 • Bewerk of verwijder berichten geplaatst op de iLive-website, ongeacht of deze berichten in strijd zijn met deze vereisten.

ILive of haar licentiegevers zijn niet verantwoordelijk jegens de gebruikers van de iLive-website of enige andere persoon of organisatie voor het uitvoeren of niet uitvoeren van de bovenstaande acties.

Advertenties, zoekopdrachten en links naar andere sites

ILive biedt mogelijk links naar websites van derden. ILive kan ook specifieke sites selecteren als prioritaire antwoorden op zoekopdrachten die u invoert, en iLive kan ermee instemmen dat adverteerders kunnen reageren op specifieke zoekopdrachten met advertenties of gesponsorde inhoud. ILive adviseert of ondersteunt geen inhoud op sites van derden. ILive is niet verantwoordelijk voor de inhoud van gelinkte sites van derden, sites die op de iLive-site zijn gemaakt, sites van derden die worden aangeboden als zoekresultaten of advertenties van derden, en die geen verklaringen aflegt met betrekking tot de inhoud of nauwkeurigheid ervan. Gebruik van websites van derden is voor uw eigen risico en hangt af van de gebruiksvoorwaarden van dergelijke sites. ILive biedt geen ondersteuning voor producten, services of behandelingen die op de iLive-website worden geadverteerd. Lees ons advertentiebeleid voor meer informatie .

Compensatie

U stemt ermee in iLive, haar functionarissen, directeurs, werknemers, agenten, licentiegevers en leveranciers te beschermen tegen mogelijke claims, schadevergoedingen, claims of verplichtingen en alle kosten te vergoeden, met inbegrip van maar niet beperkt tot een redelijke betaling van advocatenkosten en juridische kosten, voortvloeiend uit of voortkomend uit uw schending van deze Algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden

ILive beweert niet dat enige iLive-site en inhoud geschikt zijn of op een geografische locatie kunnen worden gebruikt. Toegang tot de Inhoud is mogelijk niet legaal voor bepaalde personen of in sommige landen. Als u de iLive Sites bezoekt, doet u dit op eigen risico en verantwoordelijkheid en bent u verantwoordelijk voor de naleving van de wetten van uw rechtsgebied.

De volgende bepalingen blijven van kracht na het verlopen of beëindigen van deze Algemene voorwaarden om welke reden dan ook: Verantwoordelijkheid van iLive en haar licentieverleners, Gebruikersmateriaal, Gebruikersmateriaal - afbeeldingen, video, audiobestanden, Compensatie, Jurisdictie en Algemene voorwaarden.

Jurisdictie

U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat de exclusieve jurisdictie voor een geschil met iLive of degenen die op enigerlei wijze verband houden met uw gebruik van de iLive-website eigendom is van de rechtbanken van het Verenigd Koninkrijk, en dat u ermee instemt dat de rechtbanken van het Verenigd Koninkrijk persoonlijke rechtsmacht krijgen in verband met dergelijke geschillen, met inbegrip van alle claims met betrekking tot iLive of aan haar gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, werknemers, aannemers, functionarissen, directeuren, aanbieders van telecommunicatiediensten en inhoudsproviders.

Deze Algemene voorwaarden worden beheerst door de wetten van het Verenigd Koninkrijk zonder te voldoen aan de principes van het conflictenrecht. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig is voor een rechtbank met competente jurisdictie, heeft de ongeldigheid van een dergelijke bepaling geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, die onverminderd van kracht blijven. Geen verklaring van afstand van een van deze voorwaarden wordt beschouwd als de reden voor een dergelijke afstandsverklaring in de toekomst.

Bescherming van auteursrechten

Als u van mening bent dat materiaal dat op de website beschikbaar is uw auteursrecht schendt, kunt u ons vragen dit materiaal per e-mail van deze website te verwijderen, via de koppeling "Contact" onderaan elke pagina van onze website, en het verstrekken van de volgende informatie:

 • Identificeer auteursrechtelijk beschermd materiaal, waarvan de rechten volgens u worden geschonden. Beschrijf het materiaal, specificeer de kopie of locatie (bijvoorbeeld URL) van uw geautoriseerde versie van het werk.
 • Identificeer het materiaal waarvan u denkt dat het een overtreding is en de locatie op de ILive-site. Beschrijf het materiaal en geef ons de URL of andere relevante informatie waarmee we het materiaal kunnen vinden.
 • Uw naam, postadres, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Een verklaring dat u oprecht van mening bent dat het gebruik van het materiaal niet is geautoriseerd door de auteursrechthebbende, diens vertegenwoordiger of de wet.
 • De verklaring dat de informatie die u hebt verstrekt juist is en geeft aan dat u "op straffe van meineed" de auteursrechteigenaar bent of gemachtigd bent om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht.
 • Verifieer dit beroep met de handtekening of het elektronische equivalent van de auteursrechthouder of diens gemachtigde vertegenwoordiger.

Om de rechten van auteursrechthebbenden te beschermen, volgt iLive in dergelijke omstandigheden een beleid van het sluiten van accounts van abonnees en gebruikers van de site die auteursrechtschending plegen.

Laatste voorwaarden

Behalve zoals expliciet vermeld in de specifieke "juridische kennisgeving" op de iLive-website, vormen deze Algemene voorwaarden en het iLive Privacybeleid de volledige overeenkomst tussen u en iLive met betrekking tot het gebruik van de iLive-website en de Inhoud.

Bedankt voor je medewerking. We hopen dat u de iLive-website nuttig en handig vindt om te gebruiken! Vragen of opmerkingen over deze website, inclusief eventuele meldingen van verbroken links, kunnen worden ingediend via ons contactformulier. We proberen alle e-mails tijdig te beantwoorden, maar vanwege hun aantal hebben we niet altijd de mogelijkheid om dit te doen.

Translation Disclaimer: The original language of this article is Russian. For the convenience of users of the iLive portal who do not speak Russian, this article has been translated into the current language, but has not yet been verified by a native speaker who has the necessary qualifications for this. In this regard, we warn you that the translation of this article may be incorrect, may contain lexical, syntactic and grammatical errors.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.