^

Gezondheid

Geestelijke gezondheid (psychiatrie)

Doorzettingsvermogen

Pathologische volharding wordt vaak waargenomen bij patiënten met organische hersenlaesies, cerebrale atherosclerose, schizofrenie, seniele dementie, de ziekte van Alzheimer en de ziekte van Pick. 

Angst voor insecten: hoe heet het en hoe behandel je het?

Wat is de naam van de angst voor insecten en kevers (schildvleugelige insecten) toch? Aanhoudende irrationele (ongefundeerde) angst voor insecten wordt door de meeste experts gedefinieerd als entomofobie: van het Grieks. De woorden entomon (insect) en phobos (angst).

Catatonische opwinding

Catatonische agitatie is een vorm van hyperkinetische acute psychose met specifieke manifestaties: motorische rusteloosheid wordt gekenmerkt door chaos, gebrek aan doelgerichtheid, stereotiepe, soms pretentieuze bewegingen, zinloze en onsamenhangende spraak.

 

Oneyroid

Een echte oneiroid is een psychische stoornis, een vorm van veranderd bewustzijn, meestal van endogene organische oorsprong. Het wordt gekenmerkt door uitgesproken productieve symptomen in de vorm van een toestroom van heldere scène-achtige beelden

Meervoudige persoonlijkheidsstoornis

De Amerikaanse psychiatrie diagnosticeert dit fenomeen als een dissociatieve identiteitsstoornis. De huidige ICD-10 classificatie noemt een gelijkaardige aandoening "meervoudige persoonlijkheidsstoornis" en verwijst deze naar andere dissociatieve (conversie) stoornissen, zonder deze op te splitsen in een aparte nosologie. 

Angst voor water

Er zijn ook meer exotische vormen van hydrofobie, bijvoorbeeld ablutofobie, waarbij angst ervoor zorgt dat je zelfs je mond moet spoelen, je gezicht moet wassen, douchen, je moet wassen of een procedure met water moet uitvoeren. 

Angst voor lange woorden

Hoe heet de angst voor lange woorden? De naam is niet zonder humor gekozen: hippo monstrosesquipedaliofobie. Synoniemen zijn korter, maar ook niet gemakkelijk uit te spreken: hypomonstrascuedalophobia, sesquipedalophobia. 

De beginfase van schizofrenie

Schizofrenie wordt toegeschreven aan psychische stoornissen die voorlopige tekenen hebben die de ontwikkeling van deze ziekte kunnen signaleren.

Pages

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.